Hem


Historia

Om oss

Kontakt

Lediga tjänster


Företagets historia


HEDEMORA TANKTRANSPORT AB startade sin verksamhet 1972-11-01, då två tankbilar med tillhörande transportuppdrag såldes till fem förare inom dåvarande Dalamejerier. Under åren 1972-1994 bedrevs verksamheten, vilken bestod i uppsamling av mjölk från lantbruk för transport till mejeri, inom området sydöstra Dalarna och delar av norra Västmanland. Från 1994 utökades verksamheten till att omfatta uppsamling av mjölk från området mellan Hedemora och Falun-Borlänge.

Under 1995 sysselsattes som mest 12 förare inom åkeriet med fyra bilar och två släp i daglig drift.

På bolagsstämman 1998-12-10 beslutades att från och med 1999-01-01 överföra transportuppdraget för Milko till nybildat bolag med föreslaget namn Hedemora Tanktransport AB. Det hittillsvarande bolaget föreslogs få namnet Hedemora Tanktransport Förvaltnings AB.

Under 2004 utökades uppsamlingsområdet något, till att omfatta full beläggning på två bilar i linjetrafik.

Uppdraget utökades ytterligare i halvårsskiftet 2005 till att omfatta all uppsamling i Dalarna utom den norra delen. Omställningen innebar ytterligare en bil i trafik.

Halvårsskiftet 2006 avyttrades en bil & tillhörande personal till Långdahls Åkeri AB. Verksamheten bedrevs efter detta med endast en bil, med inhyrd personal utöver företagets delägare.

Andra kvartalet 2009 övertogs uppsamlingen av mjölk i norra Dalarna från Danielssons Åkeri AB. Detta innebär att företaget ansvarar för uppsamlingen i hela Dalarna & norra Västmanland.

2011-07-01 övertogs uppdraget från Långdahls Åkeri igen. Verksamheten bedrevs då med 4 tankbilar samt 2 släpvagnar. Företaget hade då 6 anställda.

2011-10-26 tilläts Milko fusionera med Arla och från och med 2011-11-01 transporterar Hedemora Tanktransport AB för Arla med 2 bilar, 2 släp och 5 heltidsanställda + extrapersonal.